podeprzeć się


podeprzeć się
Nosem się podpierać zob. nos 13.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • podeprzeć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}podpierać się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podpierać się – podeprzeć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} podtrzymywać się czymś dla utrzymania równowagi, opierać się na czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szedł, podpierając się laską. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podeprzeć — dk XI, podeprzećprę, podeprzećprzesz, podeprzećprzyj, podparł, podparty podpierać ndk I, podeprzećam, podeprzećasz, podeprzećają, podeprzećaj, podeprzećał, podeprzećany 1. «podtrzymać oparłszy na czymś, dać podporę od dołu lub z boku,… …   Słownik języka polskiego

  • wesprzeć — dk XI, wesprzećprę, wesprzećprzesz, wesprzećprzyj, wsparł, wsparty, wsparłszy wspierać ndk I, wesprzećam, wesprzećasz, wesprzećają, wesprzećaj, wesprzećał, wesprzećany 1. «oprzeć o coś, podtrzymać czymś; dać czemuś podporę od dołu lub z boku,… …   Słownik języka polskiego

  • schwycić — dk VIa, schwycę, schwycićcisz, schwyć, schwycićcił, schwycićcony 1. «chwytając ująć coś lub kogoś, wziąć gwałtownie; złapać, pochwycić» Schwycić laskę a. za laskę. Schwycić piłkę. Schwycić kogoś w ramiona, za rękę, za kołnierz. Schwycić rybę na… …   Słownik języka polskiego

  • podpierać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, podpieraćam, podpieraća, podpieraćają, podpieraćany {{/stl 8}}– podeprzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vb, podpieraćprę, podpieraćprze, podpieraćprzyj, podparł, podparli, podparty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • głowa — ż IV, CMs. głowawie; lm D. głów 1. «część ciała zawierająca mózg i narządy zmysłów, u człowieka i niektórych małp wysunięta ku górze, u zwierząt ku przodowi» Mała, duża, kształtna głowa. Ludzka, rybia, psia głowa. Głowa ptaka, psa, ryby. Ból… …   Słownik języka polskiego

  • utrzymać — dk I, utrzymaćam, utrzymaćasz, utrzymaćają, utrzymaćaj, utrzymaćał, utrzymaćany utrzymywać ndk VIIIa, utrzymaćmuję, utrzymaćmujesz, utrzymaćmuj, utrzymaćywał, utrzymaćywany 1. «trzymając nie wypuścić, nie dać wypaść (np. z rąk); trzymając… …   Słownik języka polskiego

  • oprzeć — dk XI, oprę, oprzesz, oprzyj, oparł, oparli, oparty I opierać ndk I, oprzećam, oprzećasz, oprzećają, oprzećaj, oprzećał, oprzećany 1. «przystawić coś do czegoś, przysunąć tak, by dotykało do czegoś, ustawić coś przy czymś albo na czymś, by się… …   Słownik języka polskiego

  • podbudować — dk IV, podbudowaćduję, podbudowaćdujesz, podbudowaćduj, podbudowaćował, podbudowaćowany podbudowywać ndk VIIIa, podbudowaćowuję, podbudowaćowujesz, podbudowaćowuj, podbudowaćywał, podbudowaćywany «zbudować coś pod czymś, podeprzeć budowlę lub jej …   Słownik języka polskiego